Termeni și Condiții

Utilizarea pandatur.md este reglementată prin Termeni și Condiții de Utilizare prezentate în continuare.

Înainte de a utiliza pandatur.md, vă recomandăm să citiți cu atenție condițiile de utilizare. Folosind serviciile paginii web pandatur.md, Dvs. sunteți de acord cu Condițiile de utilizare.

Prezentul Acord de utilizare (în continuare „Acord”) stabilește condițiile legale obligatorii de utilizare a serviciilor pandatur.md. Prin utilizarea serviciilor pandatur.md, dvs. acceptați condițiile prezentului acord, indiferent dacă sunteți „Vizitator” (care presupune un simplu navigator pe site-ul pandatur.md) sau „Utilizator înregistrat/membru” (care presupune înregistrarea pe pandatur.md). Termenul „Utilizator” înseamnă „Vizitator” sau „Utilizator înregistrat”. Dvs. puteți utiliza serviciile pandatur.md (indiferent dacă intenționați să accesați sau să utilizați) doar dacă sunteți de acord să respectați prevederile Acordului și toate legile de referință în vigoare. Dacă doriți să deveniți un utilizator înregistrat/ membru, să comunicați cu alți utilizatori înregistrați/ membri și să utilizați serviciile pandatur.md dvs. trebuie să studiați prezentul acord și să indicați acceptarea condițiilor în timpul înregistrării. Conținutul site-ului web și a aplicațiilor mobile, informațiile oferite (inclusiv, prețul și disponibilitatea serviciilor turistice), precum și datele software și infrastructura, utilizate pentru transmiterea conținutului și a informațiilor sunt proprietate a Companiei „PANDATUR” SRL (în continuare Compania „Panda Tur”) sau a afiliaților săi, furnizori și contractanți.

Compania „Panda Tur” poate modifica periodic prezentul acord, care intră în vigoare la data publicării pe site-ul web pandatur.md. Utilizând serviciile pandatur.md după publicarea modificărilor, dvs. acceptați respectarea tuturor modificărilor din prezentul acord. Prin urmare, se recomandă să examinați, în mod regulat, acordul, pentru a vă asigura că cunoașteți actualizările incluse în acord.

Politica de confidențialitate

Utilizarea site-lui web și a aplicațiilor Companiei „Panda Tur” este reglementată de politica de confidențialitate a Companiei „Panda Tur”, postată și disponibilă pe pagina web pandatur.md „Politica de Confidențialitate”, inclusă prin referință în prezentele Condiții.

Descrierea serviciului

Compania „Panda Tur” oferă utilizatorilor instrumente și mijloace de căutare pentru planificarea și utilizarea comună a serviciilor turistice, inclusiv instrumente de colaborare online și servicii de căutare, cunoscute în prezent sau care vor fi dezvoltate în viitor, integrate în astfel de servicii care pot fi regăsite la rubrica (în continuare „serviciu/servicii”).

După finisarea procesului de căutare a biletului de avion, veți fi transferat către pagina de rezervare, unde veți marca și completa câmpurile solicitate:. 
– Familia / Nume; 
– data nașterii; 
– numărul și data de expirare a documentului de identificare; 
– adresa poștei electronice (e-mail) și numărul de telefon al cumpărătorului;

Sunteți de acord cu regulile de rezervare, regulamentele, furnizarea de servicii suplimentare, tarifele și condițiile de utilizare a datelor personale.

Prin selectarea metodei de plată cu „card bancar“, veți fi redirecționat către pagina sistemului de plăți, unde veți completa datele necesare a cardului. Dacă plata se realizează cu succes: biletul de avion vă este expediat prin email la poșta electronică indicată în formularul de rezervare.

Prin selectarea metodei de plată „Achită în oficiu“, este necesar de a printa sau înregistra numărul de rezervarea biletului de avion, de a veni la biroul companiei “Infoturism Grup” S.R.L., adresa este indicată în pagina web, și de a plăti în numerar contravaloarea biletului, înainte de termenul de expirare a rezervării. În cazul, în care nu veți primiți biletul de avion prin email, sau dacă aveți alte dificultăți de rezervare, este necesar să vă adresațioperatorilor Call Centru (centru de apel – suport clienți) pandatur.md, la unul dintre numerele de telefon afișate pe site.

Compania „Panda Tur” oferă servicii de căutare gratuite pentru uz personal și necomercial. Este interzisă utilizarea pandatur.md folosind procese automatizate, chiar și pentru uz personal. Este interzisă utilizarea materialelor și mărcilor comerciale protejate de dreptul de autor.

Toate materialele de pe site-ul web sau aplicație, inclusiv, orice documentație, conținut, text, date, grafică, imagini, interfață și alte materiale și lucrări de autor (în continuare „Materiale”) sunt protejate de dreptul de autor, fiind proprietate sau fiind licențiate de către Compania „PANDATUR” S.R.L.

Toate drepturile sunt rezervate.

Materialele conțin mărci comerciale, mărci de servicii și denumiri comerciale, aflate în proprietatea Companiei „Panda Tur” și afiliații terți, de asemenea, pot conține nume de marcă /brand și produse care reprezintă mărci comerciale, indicatori de servicii și denumiri comerciale deținute de proprietarii respectivi. Dacă pe site-ul web sau în aplicații nu sunt specificate alte informații, dvs. aveți permisiunea să vizualizați, să descărcați, să utilizați cache, să copiați și să imprimați materialele, respectând următoarele condiții:

 1. Orice copie a materialelor sau a unei părți din acestea trebuie să includă notificarea privind drepturile de autor ale Companiei „Panda Tur”;
 2. Compania „Panda Tur” are dreptul de a revoca această permisiune în orice moment și orice utilizare a materialelor trebuie întreruptă imediat după notificarea corespunzătoare din partea companiei Infoturism Grup.

Link-uri către acest site

Dvs. aveți drept limitat, neexclusiv de a crea link-uri hipertext pe pagina principală a site-lui web sau a aplicației, cu condiția ca link-urile nu sunt făcute din greșeală sau în mod conștient false, degradante sau în alt mod denigrează imaginea Companiei „Panda Tur”, bunurile și serviciile companiei. Acest drept limitat poate fi revocat în orice moment, fără explicație. Este interzisă utilizarea în mod direct și reflectarea folosind tehnologii bazate pe mărci comerciale, logo-uri, denumiri comerciale și alte informații cu drept de autor pandatur.md, inclusiv imaginile găsite pe site, conținutul textelor și machetele (designul) paginilor și formele pe pagini, fără consimțământul scris al Companiei „PANDATUR” S.R.L.

Conturile, parolele și securitatea utilizatorilor înregistrați

Anumite zone ale site-ului web sau ale aplicațiilor pot fi protejate prin parolă și pot fi vizualizate doar după înregistrare sau autentificare în sistem. După înregistrare, dvs. primiți un profil și trebuie să selectați o parolă care vă va permite să accesați toate serviciile turistice.

Sunteți obligat să păstrați confidențialitatea parolei dvs. și sunteți responsabil pentru toate obligațiile și daunele cauzate de neîndeplinirea de către dvs. a confidențialității și a tuturor activităților care apar prin utilizarea parolei.

Vă obligați să ne înștiințați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau orice altă încălcare a securității. Sunteți de acord că Compania „Panda Tur” nu poate și nu va fi responsabilă pentru daunele sau pierderile, rezultate din nerespectarea acestor reguli de către dvs.

Dacă sunteți autentificat, dvs. veți rămâne conectat la sistem atât timp până când nu efectuați ieșirea, chiar dacă închideți browserul de navigare.

Condiții generale de utilizare pandatur.md

Dvs. recunoașteți că Compania „Panda Tur” poate stabili reguli și limite generale cu privire la utilizarea Serviciului, inclusiv numărul maxim de itinerarii, stocate în profilul dvs., numărul maxim de utilizatori înregistrați pentru a lucra cu un anumit itinerar și volum maxim al spațiului pe disc, alocat pentru dvs. pe serverele Companiei „Panda Tur”. În plus, dvs. sunteți de acord să nu întreprindeți nici o acțiune, care, în opinia Companiei „Panda Tur”, ar putea duce la o încărcare excesivă a serverelor sau a infrastructurii Companiei „PANDATUR” S.R.L.

Modificarea Serviciului

Compania „Panda Tur” are dreptul, în orice moment sau periodic, să modifice, să întrerupă, temporar și/sau permanent, Serviciul (sau a oricărei părți a acestuia), cu sau fără notificare. Dvs. sunteți de acord că Compania „Panda Tur” nu este răspunzătoare față de dvs. sau părți terțe pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

Întreruperea activității

Dvs. sunteți de acord că Compania „Panda Tur” poate, la discreția sa și fără notificare prealabilă, să închidă profilul dvs. și accesul la Serviciu. Astfel de măsuri pot avea următoarele cauze (listă neexhaustivă):

 1. a) încălcarea acestor condiții de utilizare sau a altor acorduri și hotărâri ale Companiei „Panda Tur”;
 2. b) cererile organelor de drept și ale altor organe de stat;
 3. c) solicitările proprii ale utilizatorului (eliminarea de sine stătător a profilului;
 4. d) întreruperea sau orice altă modificare substanțială în activitatea Serviciului (sau orice parte a acestuia);
 5. d) apariția unor probleme tehnice neprevăzute sau privind sistemul de securitate;
 6. e) perioade prelungite de inactivitate;
 7. g) participarea la activități frauduloase sau ilegale;
 8. h) neachitarea oricăror taxe percepute pentru utilizarea serviciului.

 Eliminarea profilul include:

 1. a) privațiunea accesului la toate ofertele Serviciului, inclusiv, itinerariile dvs.;
 2. b) ștergerea parolei și a tuturor informațiilor, fișierelor și conținutului asociat contului dvs. sau toate informațiile aferente (sau orice parte a acestuia);
 3. c) interzicerea utilizării în continuare a Serviciului. De asemenea, sunteți de acord ca ștergerea motivată a profilului și privațiunea accesului la Serviciul se fac la discreția Companiei „Panda Tur”, iar Compania „Panda Tur” nu este răspunzătoare față de dvs. sau orice parte terță pentru întreruperea, ștergerea profilului sau privațiunea accesului la itinerariile create prin intermediul Serviciului.

Compensarea prejudiciului

Dvs. sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să protejați Compania „Panda Tur” de reclamații, cauze de acțiune juridică, cereri, penalități în instanțele de judecată, pierderi, daune, amenzi, penalități și alte costuri și cheltuieli, în orice formă, inclusiv, de taxele juridice și contabile prezentate de:

 1. sau în numele dvs. în volumul care depășesc răspunderea descrisă mai sus;
 2. de către părți terțe, ca urmare a conținutului pe care le-ați trimis, postat sau pus la dispoziția publicului prin intermediul site-ului web sau a aplicației Companiei „Panda Tur”, sau utilizarea de către dvs. a Serviciului;
 3. orice parte terță ca urmare a utilizării Serviciului de către dvs. sau a altei persoane cu profilul sau parola dvs.;
 4. de către persoane terțe ca urmare a încălcării de către dvs. a acestor Condiții de utilizare, a legii sau drepturilor unor părți terțe.

Utilizarea ilegală sau interzisă

Drept condiție a utilizării Serviciului, dvs. garantați că nu veți utiliza Serviciul în scopuri ilegale și interzise de aceste condiții și notificări. Compania „Panda Tur” Vă recomandă să utilizați Serviciile pentru schimbul de informații turistice și de planificare a călătoriei exclusiv conform cerințelor de respectare de către dvs. a Condițiilor de Utilizare. În același mod compania „Panda Tur” are interdicția spre expediere a mesajelor nedorite și inadecvate.

 

În special, este interzisă utilizarea sistemelor informatice ale Companiei „Panda Tur” pentru distribuirea materialelor nesolicitate, cu excepție în scop legitim de partajare a informațiilor privind itinerariile turistice. Încălcarea Condițiilor de Utilizare și regulilor care interzic distribuirea mesajelor nesolicitate poate duce la urmărire penală și lichidarea, fără notificare, a profilului de pe pandatur.md, precum și toate informațiile și itinerariile asociate acestora. Compania „Panda Tur” nu renunță la niciun drept ca urmare a incapacității aplicării obligatorii a acestor reguli în una sau mai multe cazuri.

Dvs. sunteți de acord să nu utilizați site-ul web sau aplicația Companiei „Panda Tur” pentru:

încărcare, postare, descărcare, trimiterea prin e-mail sau orice altă formă de punere la dispoziție a conținutului ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, de hartuire, defăimător, vulgar, indecent, cu lezare a demnității, încălcarea intimității, cu conținut agresiv, dubioase privind motive rasiale, etnice sau de altă natură; pentru a juca rolul altei persoane fizice sau juridice, inclusiv, funcționarii și furnizorii de servicii turistice ale Companiei „Panda Tur” și de a face declarații false sau în alt mod a crea concepții greșite despre relația dintre dvs. și alte persoane fizice sau juridice; pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail sau orice altă formă de conținut pe care nu aveți dreptul să îl puneți la dispoziție; pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail sau orice altă formă de conținut de publicitate nesolicitată sau interzisă, materiale promoționale, spam/ mesaje nedorite și a altor tipuri de cereri; pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail sau orice altă formă de conținut a materialelor care conțin viruși de software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe proiectate să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea software, hardware sau echipamentului de telecomunicații; pentru împiedicarea sau încălcarea activității Serviciului, serverelor și rețelelor, conectate la Serviciu.

Dvs. recunoașteți că Compania „PANDATUR” S.R.L. poate sau nu verifica conținutul înainte de postare, și că Compania „Panda Tur” are dreptul (dar nu obligația), la discreția sa, să verifice, să respingă sau să transfere conținutul existent pe Serviciu.

Compania „Panda Tur” și reprezentanții săi au dreptul să elimine orice încălcare a acestor condiții de utilizare sau orice formă a conținutului inadecvat. Dvs. sunteți de acord că trebuie să evaluați și să vă asumați toată responsabilitatea pentru utilizarea oricărui conținut, inclusiv încrederea în exactitatea, integralitatea și utilitatea unui astfel de conținut. În acest sens, dvs. recunoașteți că nu trebuie să vă bazați pe fiabilitatea materialelor create sau oferite de Compania „PANDATUR” S.R.L.

Publicitatea și link-urile către site-urile terțe

Prezentul site conține hyperlink-uri către site-uri web și site-uri mobile, operate și supravegheate de către persoane care nu sunt asociate Companiei „Panda Tur”. Hiperlink-urile sunt postate doar în scopuri de familiarizare și de informare. Compania „Panda Tur” nu controlează aceste site-uri web și site-uri mobile și nu este responsabilă pentru conținutul și utilizarea lor. Faptul că site-ul Companiei „Panda Tur” conține hyperlink-uri către astfel de site-uri web și site-uri mobile nu înseamnă că Compania „Panda Tur” susține materialul postat sau anumită asociere cu administrația acestora. De asemenea, dvs. recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că Compania „Panda Tur” nu poartă răspundere civilă sau de altă natură directă și indirectă pentru daunele și pierderile cauzate de facto sau în rezultatul utilizării sau încrederii în conținutul, bunurile sau serviciile oferite prin intermediul site-lui web sau mobile terțe.

Proprietatea intelectuală

Dvs. sunteți de acord să nu copiați, decompilați și să nu încercați să descoperiți codul inițial, să nu distribuiți și să nu creați lucrări derivate în totalitate sau parțial pe baza Serviciului.

Dvs. sunteți de acord să nu accesați Serviciul prin alte mijloace decât cele prevăzute în mod expres de interfața Companiei „Panda Tur”. În plus, orice software disponibil prin intermediul acestui site web sau aplicație, inclusiv toate codurile HTML și elementele web de control, sunt deținute sau licențiate de către Compania “PANDATUR” S.R.L.

Reproducerea și distribuirea acestui software este strict interzisă.

Instrumentele Companiei „Panda Tur” de căutare a ofertelor turistice, planificare a călătoriilor și de achiziționare a bunurilor și serviciilor sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii în determinarea disponibilității bunurilor și serviciilor relevante.

Dvs. garantați că aveți 18 ani și că aveți dreptul de a încheia acest acord și a utiliza site-ul web și aplicația în conformitate cu Condițiile specificate în aceasta.

Dvs. sunteți de acord să fiți răspunzător financiar pentru utilizarea site-ului sau a unei aplicații (de asemenea, pentru utilizarea profilului dvs. de către alte persoane, inclusiv, minori care trăiesc cu dvs.). De asemenea, garantați că toate informațiile furnizate de dvs. și membrii familiei pe parcursul utilizării site-ului sau a aplicației sunt adevărate și de încredere.

Dvs. conștientizați că toate achizițiile de pe site-urile web sau mobile ale părților terțe sunt efectuate în conformitate cu condițiile de utilizare, postate pe site-uri și site-urile mobile ale furnizorilor, și că orice încălcare a condițiilor furnizorilor poate duce la anularea rezervării sau cumpărării, anularea zborului, închirierii automobilului și apartamentului, precum și la pierderea mijloacelor bănești, plătite pentru rezervare sau cumpărare. Dvs. sunteți de acord să plătiți integral toate facturile, taxele, impozitele care decurg din utilizarea acestui site web sau site-ul mobil.

Destinații turistice

Deși majoritatea călătoriilor turistice sunt finalizate fără incidente, o călătorie spre anumite destinații poate implica un risc mai mare. Prin oferirea biletelor de avion și hotelurilor în aceste regiuni, Compania „PANDATUR” S.R.L. nu oferă și nu garantează că aceste călătorii sunt recomandate sau fără riscuri, și nu este responsabilă pentru orice daune sau pierderi suferite, care pot rezulta din călătoria către astfel de destinații/ regiuni.

Legea aplicabilă

Condițiile de utilizare a prezentului acord, precum și orice litigii care ar putea apărea din acord sau prin utilizarea site-ului web sau a aplicației Companiei „PANDATUR” S.R.L. sunt reglementate prin legislația Republicii Moldova precum și cea Internațională.

 

Condițiile generale de rezervare și achiziționare de servicii pe site-ul www.pandatur.md

Orice rezervare efectuată pe site va fi considerata drept intenția dvs. de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic. Dacă cererea / rezervarea dvs. este conformă, va fi acceptată, și veți primi un e-mail de confirmare tranzacțional din partea PANDATUR SRL. Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice și documentele de călătorie va vor fi transmise de către consultanții de vânzări ai agenției. 

Termenii și condițiile partenerilor noștri ce vor furniza serviciile pe care le achiziționați (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adițional Termenilor și Condițiilor acestui Site. Termenii partenerilor noștri pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligații, anulări, modificări ale rezervărilor și restituiri de bani (dacă este cazul) ori restricții de altă natură. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. PANDATUR SRL nu este responsabilă pentru costurile care pot să apară în momentul transferurilor de la un aeroport / terminal la altul. De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.

Anulări/Modificări

Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat se va face în formă scrisă la sediul Panda Tur. În cazul anulării din vina Beneficiarului, Prestatorul pierde dreptul asupra preţului convenit, însă va încasa o despăgubire, în dependență de numărul de zile calendaristice înainte de data plecării, conform tabelului:

Mai mult de 90 zile 20 % din prețul integral
89 – 61 zile 50% din prețul integral
60 – 31 zile 70 % din prețul integral
30 – 0 zile 100 % din prețul integral

Nu se acceptă alte modalități de plata în afară celor prezentate pe site și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

Plata

În funcție de termenii și de condițiile impuse de hoteluri, în momentul rezervării vi se va cere plata integrală sau parțială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul PANDATUR SRL, al hotelului sau al reprezentantului acestuia, după caz.

Mărimea minimă a avansului se calculează în dependență de tipul pachetului turistic:

 • Excursie pe teritoriul Moldovei – se achită integral
 • Excursie în afara țării – minim 50% din valoarea pachetului turistic
 • Sejur la mare cu transport terestru – minim 30% din valoarea pachetului turistic
 • Sejur la mare cu transport aerian – minim 50% din valoarea pachetului turistic

PANDATUR SRL nu-și asumă nici o obligație de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplății integrale a serviciilor comandate. În orice situație, sunteți responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor turistice comandate.

Transfer Bancar / Virament:

Dacă alegeți această opțiune de plata vi se va transmite prin e-mail o copie a facturii fiscale, pe baza căreia puteți efectua plata. Trebuie să țineți cont de faptul că puteți opta pentru această modalitate de plata doar dacă mai există cel puțin 72 ore până la termenul limită de emitere a biletului de avion/documentelor de călătorie.

VICTORIABANK – MD41VI000002224926286 MDL
C/F: 1010600013846

Cash:

Plata în numerar se face doar în LEI la cursul de vânzare Victoriabank+1% la ziua achitării.

Plata online cu cardul

Toate plățile online au loc pe siteul online.pandatur.md și avia.pandatur.md.

Se acceptă plata cu orice card Visa sau Mastercard.

Dacă în momentul rezervării pachetului de servicii turistice alegeți opțiunea plății cu cardul, veți fi redirecționat către site-ul securizat al procesatorului de plăti electronice unde veți avea posibilitatea să revedeți informațiile de facturare și să efectuați plata.

Serviciile comandate online trebuie achitate integral.

Site-urile online.pandatur.md și avia.pandatur.md sunt securizate, PANDATUR SRL nu păstrează datele dvs. personale, a contului sau a cardului folosite în efectuarea unei tranzacții online.

În vederea finalizării tranzacției în condiții optime va trebui sa furnizați:

 • Numele posesorului de card
  • Codul cardului (cele 4 grupe de cifre menționate pe fata cardului, fără spatii)
  • Data expirării cardului
  • Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura)

Tranzacțiile se vor efectua în lei, indiferent de valuta contului de card, în condițiile agreate cu Banca emitentă a cardului dumneavoastră.

După introducerea de către beneficiar a datelor plății, confirmarea și autorizarea efectuării acesteia, este posibilă anularea sau modificarea tranzacției doar în decurs de 3 ore de la efectuarea ei.

Deținătorul de card nu are drept sa transmită accesul la cont persoanelor terțe.

Pentru consultanța privind efectuarea plăților online ne puteți apela la call center: 022 78-19-19

Plata card în Agenție:

În cazul în care nu doriți sa utilizați cardul dvs. bancar în sistem online, puteți sa achitați totuși cu acesta prin debitare la oficiul nostru din Chișinău, strada Vasile Alecsandri 121.
Agenția de turism PANDATUR SRL deține echipamente POS instalate de: VictoriaBank, Moldindconbank și Moldova-Agroindbank  

GDPR